Oplæg på konferencen Literacy2019

EyeJustReads oplæg på sommerens kombinerede nordiske og europæiske konference om Literacy (cph2019) kommer til at handle om de værktøjer, vi har i støbeskeen, og de erfaringer vi bygger dem på. Når en læsevejleder kan ser en læsers øjenbevægelser og samtidig høre eleven læse op, bliver der også mulighed for at danne sig et detaljeret indtryk Læs mere omOplæg på konferencen Literacy2019[…]

Opdatering af EyeJustRead

EyeJustRead 1.6.2 er en opdatering, som indeholder et par værdifulde optimering af programmet, samt mulighed for at brugere kan kontakte EyeJustRead direkte inde fra programmet. Kontakten kunne dreje sig om optimeringsforslag, behov for support eller det kunne bare være en hilsen fra et godt læseforløb. Se flere detaljer omkring opdateringen herunder. God fornøjelse!

Opdatering af EyeJustRead

EyeJustRead 1.6.1 er en opdatering, som gør det muligt for lærere at afprøve elevflowet uden at skulle oprette en ekstra bruger. Endvidere kan lærere nu indstille, om noter på læsninger skal deles med kollegaer, og oprettelse af nye lærerbrugere er væsentligt simplere end tidligere. God fornøjelse!

EyeJustRead hjælper elever med morfem | deling.

Den nyeste hjælpestrategi i EyeJustRead er morfemdeling. Læsevejlederen vælger, om en elev kan klikke på et enkelt ord for at få ordet forstørret, bogstavernes standardlyde læst op, ordet delt i stavelser, og nu kan ord også deles i morfemer. Morfemdeling har to oplagte roller i læseundervisningen, nemlig at styrke afkodningen og tilegnelsen af nye ord. Den Læs mere omEyeJustRead hjælper elever med morfem | deling.[…]

Danmarks Læringsfestival 2019

Den 13. og 14. marts deltager EyeJustRead på Danmarks Læringsfestival i Bella Centret – og vi glæder os! Som noget helt nyt står vi i år sammen med Lis Pøhler. Lis er en super erfaren “læsekapacitet”, med en fortid som konsulent hos både Undervisningsministeriet og Nationalt Videncenter for Læsning. Gennem en årrække har Lis været Læs mere omDanmarks Læringsfestival 2019[…]

Hvordan læseres øjenbevægelser bliver til konkret indsigt i elevers læseudvikling (del 4 af 4)

Dette sidste afsnit i EyeJustRead’s viden-om-serie demonstrerer, hvordan udviklingen af automatisk afkodning af enkeltord også sætter sit spor i læserens øjenbevægelser. Serien har fokuseret på, hvordan analyser af øjenbevægelser kan bidrage til læsevejlederes praksis. De tidligere afsnit har beskrevet flydende læsning, og hvordan den afspejles i øjenbevægelser, og hvordan gentaget læsning kan bruges som en Læs mere omHvordan læseres øjenbevægelser bliver til konkret indsigt i elevers læseudvikling (del 4 af 4)[…]

Hvordan læseres øjenbevægelser bliver til konkret indsigt i elevers læseudvikling (del 3 af 4)

De tidligere afsnit af denne serie har fokuseret på flydende læsning som målsætning og på eye-tracking som et nyt værktøj til at følge elevers læseudvikling. I dette afsnit bruger vi gentaget læsning til at pege på, hvordan eye-tracking kan anskueliggøre den enkelte elevs læseudvikling, inden vi i sidste afsnit ser nærmere på ind på, hvordan Læs mere omHvordan læseres øjenbevægelser bliver til konkret indsigt i elevers læseudvikling (del 3 af 4)[…]

Hvordan læseres øjenbevægelser bliver til konkret indsigt i elevers læseudvikling (del 2 af 4)

Vi har set hvordan tidtagning spiller en væsentlig rolle i læsevejledningen i første afsnit af vores viden-om-serie. På sin vis kan eye-tracking betragtes som et hyper effektivt stopur. Øjenbevægelserne giver også andre perspektiver på læsningen, men dette afsnit tager udgangspunkt i netop muligheden for at se, hvordan læsetiden er fordelt ud over en sides sammenhængende Læs mere omHvordan læseres øjenbevægelser bliver til konkret indsigt i elevers læseudvikling (del 2 af 4)[…]

Tilmeld dig vores nyhedsbrev