Opdatering af EyeJustRead

Version 1.9 – den største opdatering længe! Den nye version indeholder et helt nyt overblik over elevers læsninger. Overblikket kalder vi analyse, og du finder det som én af de øverste faner, når du er logget ind i EyeJustRead. I overblikket har du fleksibilitet til at filtrere efter perioden for elevernes læsning, lix-intervallet, og specifikke bøger.  Læs mere omOpdatering af EyeJustRead[…]

Opdatering af EyeJustRead

EyeJustRead 1.6.2 er en opdatering, som indeholder et par værdifulde optimering af programmet, samt mulighed for at brugere kan kontakte EyeJustRead direkte inde fra programmet. Kontakten kunne dreje sig om optimeringsforslag, behov for support eller det kunne bare være en hilsen fra et godt læseforløb. Se flere detaljer omkring opdateringen herunder. God fornøjelse!

Opdatering af EyeJustRead

EyeJustRead 1.6.1 er en opdatering, som gør det muligt for lærere at afprøve elevflowet uden at skulle oprette en ekstra bruger. Endvidere kan lærere nu indstille, om noter på læsninger skal deles med kollegaer, og oprettelse af nye lærerbrugere er væsentligt simplere end tidligere. God fornøjelse!

EyeJustRead hjælper elever med morfem | deling.

Den nyeste hjælpestrategi i EyeJustRead er morfemdeling. Læsevejlederen vælger, om en elev kan klikke på et enkelt ord for at få ordet forstørret, bogstavernes standardlyde læst op, ordet delt i stavelser, og nu kan ord også deles i morfemer. Morfemdeling har to oplagte roller i læseundervisningen, nemlig at styrke afkodningen og tilegnelsen af nye ord. Den Læs mere omEyeJustRead hjælper elever med morfem | deling.[…]

Opdatering af EyeJustRead

EyeJustRead 1.5 er en opdatering, vi har knoklet på gennem længere tid. Den nye version giver nogle muligheder, som vi er rigtig spændte på at få ud i virkeligheden. Nu kan der afspilles klip fra forskellige læsninger ét sted. Det betyder eksempelvis, at flere klip af det samme fejllæste ord fra forskellige læsninger kan afspilles i træk. Læs mere omOpdatering af EyeJustRead[…]

Ny version af EyeJustRead

EyeJustRead 1.4 er den største opdatering til håndteringen af elevers læsning i lang tid. Den nye version giver dig et godt overblik over hvilke bøger, støttestrategier og læseindstillinger, der er på dine elever. Vi kalder området; læseprofil. Desuden kan du tildele dine elever særlige læsninger, som afviger fra læseprofilen. Det kunne være en bestemt bog, Læs mere omNy version af EyeJustRead[…]

Tilmeld dig vores nyhedsbrev