Skip links

Ny version af EyeJustRead

EyeJustRead 1.4 er den største opdatering til håndteringen af elevers læsning i lang tid. Den nye version giver dig et godt overblik over hvilke bøger, støttestrategier og læseindstillinger, der er på dine elever. Vi kalder området; læseprofil. Desuden kan du tildele dine elever særlige læsninger, som afviger fra læseprofilen. Det kunne være en bestemt bog, du vil have din elev til at læse eller en gentaget læsning, som skal gennemføres, før eleven atter vender tilbage til sin læseprofil. Vi kalder området; læseplan. Sidst men ikke mindst finder du elevens historik. Historikken indeholder alle de læsninger, som eleven har gennemført. Endvidere er hastigheden i EyeJustRead optimeret markant.