Skip links

EyeJustRead samarbejder med Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning har skrevet en rapport om den første længerevarende pilotafprøvning af EyeJustRead. Afprøvningen fandt sted på Ordblindeinstituttet i Skovlunde og i Gentofte kommune. I forbindelse med pilotprojektet har 30 elever og 5 undervisere på de to institutioner anvendt EyeJustRead.

Faglig konsulent hos Nationalt Videncenter for Læsning Charlotte F. Reusch har skrevet den afsluttende rapport fra pilotafprøvningen og fandt blandt andet:

at den foreløbige afprøvning peger på, at EyeJustRead kan hjælpe underviserne med at støtte ordblinde elever i deres udvikling af afkodningsstrategier, fordi den giver underviserne konkret viden om, hvordan eleven bevæger sig gennem teksten med øjnene.

 

Hele rapporten fra pilotafprøvningen kan findes her.