Skip links

Feltarbejde i det nordlige Grønland

En skole næsten 1000 km nord for Nuuk var første stop på rejsen med EyeJustRead i Grønland. Det var skolens elever i 2. og 3. klasse, som skulle læse med systemet. 

Læsning med EyeJustRead

Forud for de første læsninger med EyeJustRead, blev hele elevgruppen introduceret til systemet. Eyetracking var ikke noget, de grønlandske elever havde hørt om før, og de var alle meget spændte og nysgerrige. Der var nogle elever, som blev så spændte på at skulle læse, at de var helt nervøse. Det talte vi om med hinanden, og det hjalp. Hver elev fik læst med EyeJustRead nogle gange i løbet af det ugelange ophold i Nordgrønland. 

I EyeJustRead findes grønlandske tekster i fire forskellige sværhedsgrader – teksterne er udgivet på forlaget Ilinniusiorfik. Alle bøger indeholder illustrationer, og de har selvfølgelig betydning for læsningen af teksten.

Dialog om læsning på mange niveauer

Alle elever fik lov til at se deres egne læsninger afspillet – og det var interessant! Eleverne var meget optagede af deres læsninger, og især eleverne i 3. klasse var snaksaglige omkring deres læsestrategier. 

For første gang nogensinde så eleverne deres egen læsning. Det gav anledning til nogle gode snakke om læsning med eleverne, deres lærere og forældre.

Snakken med skolens lærere var også virkelig spændende. Vi kunne meget tydeligt se læseniveauet blandt klassernes elever, og i den forbindelse opdagede vi nogle læsere, som var mere udfordrede, end klassernes lærere var klar over. De to årgange har lærere med forskellige forudsætninger for at undervise i grønlandsk, så EyeJustRead gav lærerne en helt ny mulighed for at drøfte metoder til at arbejde med læsning på grønlandsk. 

Èn af klassernes lærere inviterede forældre forbi skolen, til et kig på elevernes læsning. Det førte til nogle rigtig spændende snakke omkring læsning hjemme, og hvad det vil sige både at lære at læse og at have svært ved at læse. De fremmødte forældre var meget begejstrede for at se deres børns flotte læsning. Endelig var skolens leder med til at kigge på nogle af læsningerne og kunne især se mange perspektiver i, hvis lærerne fremover kan hjælpe hinanden med læseundervisningen.

Egne analyser af elevernes læsestrategier

I min gennemgang af elevernes læsninger, ser jeg en tendens til, at eleverne i høj grad støtter sig til stavelsesdeling. Grønlandske ord bliver ofte forholdsvis lange, fordi ordene bygges op af en række delelementer, som hver især skaber ordets betydning. 

På skærmbilledet ses ordet “majuartaammik” (som betyder ’med en skilift’) læst af en elev. Det er et forholdsvis langt ord at læse for en elev i 2. klasse. EyeJustRead viser, at eleven lykkes med at læse ordet ved hjælp af stavelsesdeling. Det kan ses ved at afspille elevens fikseringer på ordet under afkodning. Elevens fikseringer viser sig som “bobler” på ordets stavelser, og eksempelvis ved dobbeltkonsonanterne “mm” ses elevens deling i stavelser.  
I eksemplet i videoen herover, får eleven forstørret ordet “majuassutissaa”, som betyder “skilift som han skal med på”. Det er tydeligt at se og høre, at eleven bruger stavelsesdeling under afkodning af ordet. Når eleven er færdig med at læse ordet i stavelser, og ordet ikke længere er forstørret, ser vi, at eleven kan læse ordet i nogle større “bidder” med blot to fikseringer på ordet.

Det var også tydeligt at se, at nogle elever havde meget vanskeligt ved læsning. Disse elever havde en meget begrænset bogstav-lyd kobling, og deres strategier til afkodning af ord var yderst begrænsede.

Stor interesse for at fortsætte

På skolen var interessen under mit besøg rigtig stor, og skolen var meget interesseret i at fortsætte med EyeJustRead. Derfor er det jo også rigtig spændende, at jeg skal besøge skolen igen om et år, og ved den lejlighed kan se, hvordan elevernes læsning har udviklet sig. Det bliver rigtig spændende at kunne vise både elever, lærere og forældre.

Ivalu Mathiassen
Underviser på lærerseminariet i Nuuk og skriver PhD om grønlandske børns læseudvikling.
Læs mere om Ivalus forskningsprojekt her.