Skip links

Fokusord og flydende læsning

Hvorfor er flydende læsning vigtig? Det er den fordi, flydende læsning er en forudsætning for at forstå sammenhængen i en tekst. Uden flydende læsning er der stor risiko for, at tekstens mening går tabt – delvist eller helt. 

Hvis en læser skal forstå en sætning, skal læseren kunne “holde hele sætningen i hovedet” på én gang. Skal læseren bruge mere end ét helt sekund på at afkode enkelte ord undervejs, bliver det væsentligt sværere at holde fast i sætningen. Ord, som stjæler mere end et sekunds opmærksomhed under læsning, kalder vi Fokusord. Fokusord er stopklodser, der udfordrer den flydende læsning. Ordene har vi døbt Fokusord, både fordi de stjæler læserens fokus, og fordi læseindsatser med fordel kan fokusere på disse ord, og ord der ligner. 

Årsagerne til, at ord under læsning bliver fokusord, kan være alt fra ords vanskelige enkeltlyde til læserens ordforråd. Fordi Fokusord afkodes med besvær, er der en øget risiko for, at de læses forkert. Sætninger med Fokusord er også i risiko for at skulle genlæses, og dermed miste forbindelsen til resten af den læste tekst. Hver gang den flydende læsning afbrydes, er det altså med fare for, at sammenhænge og dermed læseforståelsen går tabt. 

Ved at samle Fokusord på en overskuelig liste (se herunder) kan en dansklærer eller læsevejleder effektivt få syn for de træk, som fokusordene deler. Fællestræk kan eksempelvis være stumme bogstaver, lange ord, særlige vokallyde, konsonantklynger, hyppighed og lignende. Hvis listen af Fokusord sorteres efter, hvor længe ordene hver især var i fokus, og om enkelte ord var Fokusord ved flere lejligheder i samme læsning, øges overblikket over fokusordenes karakteristika og indbyrdes vægtning yderligere. 

Herover ses listen af fokusord på 2 forskellige elever efter læsning af den samme tekst. Tallet efter hvert ord viser den samlede fokusordslængde, og firkanterne viser, hvor mange gange et ord optræder og hvornår det blev et fokusord.

Fokusord minder lidt om læsefejl, fordi læsefejl også er en kilde til nedbrud i forståelse, og fordi læsefejl kan blotlægge mønstre i elevens læseudfordringer. Læsefejl, der er opmærket systematisk og omregnet til en procentsats, kan også indikere læseres generelle niveau, og dermed identificere elever med de største udfordringer. Læsefejl bliver brugt i fx. Running Record og i testmaterialet Individuel Læseprøve på dansk. Metoderne kræver, at en øvet vejleder lytter efter og opmærker læsefejlene manuelt.

Fokusordene finder EyeJustRead automatisk, baseret på læserens øjenbevægelser under læsning. EyeJustRead ved hvor mange ord, hver elever læser, og hvor lang tid der bliver kigget på dem, og EyeJustRead kan derfor let beregne en fokusordsprocent og sortere i listerne over fokusord. Fra hvert enkelt Fokusord kan læreren dykke ned i optagelsen af elevens læsning i EyeJustRead, netop hvor Fokusord blev læst, og således få et præcist indtryk af den konkrete læseadfærd på fokusordene. I et læseforløb kan lærer og elev med fordel følge op på elevens brug af bevidste læsestrategier på Fokusord. Det vil selvfølgelig være særligt interessant at følge udviklingen af bevidste læsestrategier over tid, og dermed blive bekræftet i, at indsatsen under et læseforløb har virket efter hensigten.

Fordi fokusordsprocenten ligner fejlprocenten, og fordi øjenbevægelser i andre sammenhænge bruges i læseforskning, forventer vi at fokusordsprocenten kan tolkes som et billede af læserens niveau. Derfor er vi også gået videre med at undersøge, om den forventning holder.

Se Stine Engmose og Sigrid Klerke fortælle om om undersøgelsen af Fokusord.

I videoen præsenterer læseforsker, Ph.d. og adjunkt hos Professionshøjskolen Absalon Stine Engmose og Ph.d. i sprogteknologi og eyetracking Sigrid Klerke hvordan et valideringsstudie er udført samt enkelte analyseresultater*. Når Fokusordsprocenten er valideret, kan en screening af grupper af elever, som måler et par minutters læsning hver i den samme bog i EyeJustRead, give vejlederen et enkelt overblik over fokusordsprocenten hos hver enkelt læser. Direkte fra overblikket kan vejlederen dykke ned i læseres individuelle lister af Fokusord og få et indblik, i hvad der afbrød elevernes flydende læsning og tilrettelægge undervisningen efter det.

* som endnu ikke er peer-reviewede endnu – den endelige forskningsartikel forventes udgivet i løbet af efteråret 2023.


Hør mere om EyeJustRead – tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.