Skip links

INFORMATION OM EYEJUSTREAD PÅ SKOLEN

Herunder kan du læse mere om EyeJustRead

Hvad er EyeJustRead?

EyeJustRead kan ved hjælp af eye tracking understøtte arbejdet med at udvikle læsesvage børns læsestrategier. EyeJustRead er udviklet med støttet fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet og KL. I marts 2017 vandt EyeJustRead Danish Design Awards i kategorien “better learning”. I efteråret 2017 investerede Gyldendal i EyeJustRead og er derfor en tæt samarbejdspartner.

Hvordan fungerer EyeJustRead?

Eye tracking kan måle, hvor en person kigger hen. Eye trackeren registrerer refleksioner i øjet fra infrarødt lys, som trackeren udsender. Programmet EyeJustRead behandler eye trackerens data og repræsenterer den i programmet, så en lærer eller en elev kan se, hvordan der er læst. På baggrund af data udpeger EyeJustRead nogle opmærksomhedspunkter ved elevens læsning. Alle elevens læsninger samles, og forskellige data omkring læseudviklingen kan visualiseres i EyeJustRead. Systemet kan blandt andet vise elevens læsehastighed, hvilke ord der er kigget på i lang tid, og hvordan billeder i en tekst bruges til læsestøtte. Gennemgangen af læsninger i EyeJustRead kan omsættes til individuelle mål for den videre læseindsats, og styrke dialogen mellem lærer, elev og forældre.

Herover ses et nærbillede af trackeren, der måler hvor øjnene kigger hen.

Herover ses en elev foran EyeJustRead. Eleven genser sammen med sin lærer en læsning.

Samtykke til deling af læsedata

EyeJustRead er et digitalt værktøj, som ved hjælp af eye tracking og optagelse af højtlæsning kan synliggøre og øge forståelsen af mønstrene i læsestrategierne hos mennesker med læseudfordringer. 

EyeJustRead samarbejder med forskere fra blandt andet Københavns Universitet, CBS, DTU og IT Universitetet omkring systemets videreudvikling. Desuden samarbejde vi med flere uddannelsesforlag – blandt andet Gyldendal – omkring udvikling og forbedring af undervisningsmateriale til mennesker med læseudfordringer. Al data, der udveksles mellem EyeJustRead og samarbejdspartnere, er uigenkaldeligt anonymiseret. Læs mere om vores behandling af data i det efterfølgende afsnit “Information om EyeJustReads indsamling og behandling af personoplysninger”.

Vi arbejder også på at udvikle helt nye funktioner til programmet. En række af disse funktionaliteter baserer sig på lyddata, og lyddata er potentielt set personhenførbar og dermed personfølsom. Derfor bruger vi aldrig lyddata til videreudvikling uden at have fået samtykke til det.

Med jeres underskrift herunder giver I samtykke til, at læse- og lyddata i kombination må bruges til forskning og intern videreudvikling af systemet. 

EyeJustRead kan ved hjælp af eye tracking understøtte arbejdet med at udvikle læsesvage børns læsestrategier. EyeJustRead er udviklet med støttet fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet og KL. I marts 2017 vandt EyeJustRead Danish Design Awards i kategorien “better learning”. I efteråret 2017 investerede Gyldendal i EyeJustRead og er derfor en tæt samarbejdspartner.

Herunder kan anmodes om at få tilsendt samtykkeerklæring til deling af læsedata  med henblik på videreudvikling af EyeJustRead.