Skip links

KOMMUNAL KONSULENT

HVAD: EyeJustRead er et læseværktøj, som understøtter og fastholder arbejdet med alle elevers læseudvikling.

HVORDAN: Vi kombinerer øjendata og oplæsning med automatiske analyser, så lærere og læsevejledere kan arbejde mere effektivt med læseundervisning. EyeJustRead leverer præcis feedback så både elever, undervisere og forældre får den samme forståelse af mål og indsats.

DIG: Du kan tilbyde et fælles værktøj til alle skolerne som giver bedre indsigt, feedback og overblik. Det giver også mulighed for at facilitere sparring om svære problemstillinger og for at læsevejledere kan dele viden og understøtte hinanden. EyeJustRead forsimpler desuden en række manuelle processer omkring løbende analyse og dokumentation, planlægning og rapportering, så din tid kan bruges hvor den har størst effekt.

Fordelene for en kommunal læsekonsulent

Her er de fordele som brugere af EyeJustRead fortæller os at læsekonsulenter kan have

Mulighed for klassescreening så tidlige indsatser kan iværksættes for de elever, som er i risiko for at udvikle svære læsevanskeligheder.

Følg og dokumentér læseudviklingen på hele screenede årgange såvel som for elever i fokuserede læseforløb.

Styrk mulighederne for sparring og videndeling omkring læseindsatser mellem kollegaer.

Visuel feedback til både elev og lærer så dialog om mål og indsatser kan etableres og effekten følges.

Få automatiseret de manuelle opgaver som tidtagning under læsning og udregning af fejlprocenter ved læsning.

Fasthold fokus og kontinuitet i læseforløb - uanset om elever skifter lærere eller vejledere forlader skolen.

REFERENCER

Det siger vores brugere af EyeJustRead

Normalt bruger vi 3 timer på møder omkring afrapportering fra ordblindeudredning. Nu kan vi gøre det på 1 time.

Sorø Kommune
Koordinerende læsevejleder

… læsevejledere opnår konkret viden om elevers læsestrategier.

Nationalt Videncenter for Læsning
Forsker

… EyeJustRead er en stor øjenåbner for vores elever, og virker fantastisk motiverende på dem.

Egedal Kommune
Læsevejleder
Hent Brochure

Download brochure med mere viden om EyejustRead

Deltag i Webinar

Deltag i webinar og hør mere om mulighederne med EyeJustRead

Prøv Demo

Prøv EyeJustRead med adgang til testdata fra andre læsere

Anmod om Pilot

Anmod om mulighed for at afprøve EyeJustRead med dine egne elever.

KONTAKT OS

Skriv endelig til os, hvis du har spørgsmål omkring EyeJustRead