Skip links

LÆSEVEJLEDER

HVAD: EyeJustRead er et læseværktøj, som understøtter og fastholder arbejdet med alle elevers læseudvikling.

HVORDAN: Vi kombinerer øjendata og oplæsning med automatiske analyser, så lærere og læsevejledere kan arbejde mere effektivt med læseundervisning. EyeJustRead leverer præcis feedback så både elever, undervisere og forældre får den samme forståelse af mål og indsats.

DIG: Som læsevejleder kan du give præcis og individuel feedback til alle elever, uden at miste overblikket over den enkeltes udvikling. Samtidig kan du engagere både kollegaer og forældre i dine læseanbefalinger uden at skulle bruge ekstra tid på de manuelle processer, der ofte er forbundet med mange læsetest.

Fordelene for en læsevejleder

Herunder er samlet relevant feedback til læsevejledere fra brugere af EyeJustRead

Mulighed for klassescreening så tidlige indsatser kan iværksættes for de elever, som er i risiko for at udvikle svære læsevanskeligheder.

Få overblik over de individuelle planer for alle elever, så deres Individual plan kan følges og fastholdes over tid.

Styrk mulighederne for sparring og videndeling omkring læseindsatser mellem kollegaer.

Visuel feedback til både elev og lærer så dialog om mål og indsatser kan etableres og effekten følges.

Få automatiseret de manuelle opgaver som tidtagning under læsning og udregning af fejlprocenter ved læsning.

Fasthold fokus og kontinuitet i læseforløb - uanset om elever skifter lærere eller vejledere forlader skolen.

Referencer

Det siger vores brugere af EyeJustRead

Normalt bruger vi 3 timer på møder omkring afrapportering fra ordblindeudredning. Nu kan vi gøre det på 1 time.

Sorø Kommune
Koordinerende læsevejleder

… læsevejledere opnår konkret viden om elevers læsestrategier.

Nationalt Videncenter for Læsning
Forsker

… EyeJustRead er en stor øjenåbner for vores elever, og virker fantastisk motiverende på dem.

Egedal Kommune
Læsevejleder
HENT BROCHURE

Download brochure med mere viden om EyejustRead

DELTAG I WEBINAR

Deltag i webinar og hør mere om mulighederne med EyeJustRead

PRØV DEMO

Prøv EyeJustRead med adgang til testdata fra andre læsere

ANMOD OM PILOT

Anmod om mulighed for at afprøve EyeJustRead med dine egne elever.

KONTAKT OS

Skriv endelig til os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil prøve EyeJustRead