Skip links

SKOLELEDER

HVAD: EyeJustRead er et læseværktøj, som understøtter og fastholder arbejdet med alle elevers læseudvikling.

HVORDAN: Vi kombinerer øjendata og oplæsning med automatiske analyser, så lærere og læsevejledere kan arbejde mere effektivt med læseundervisning. EyeJustRead leverer præcis feedback så både elever, undervisere og forældre får den samme forståelse af mål og indsats.

DIG: Systemet understøtter en datadrevet praksis på tværs af læseinitiativer og læsestrategien på hele skolen. Du får et overblik over læseindsatsen som kan underbygge strategiske beslutninger på området.

Fordelene for skoleledelsen

Her er hvad skoleledelsen hos vores kunder har fortalt at de har fået ud af at arbejde med EyeJustRead

Mulighed for klassescreening så tidlige indsatser kan iværksættes for de elever, som er i risiko for at udvikle svære læsevanskeligheder.

Følg og dokumenter læseudviklingen på hele screenede årgange såvel som for elever i fokuserede læseforløb

Styrk mulighederne for sparring og videndeling omkring læseindsatser mellem kollegaer.

Strømlinet rapportering, dokumentation og GDPR-håndtering.

Få automatiseret de manuelle opgaver som tidtagning under læsning og udregning af fejlprocenter ved læsning.

Fasthold fokus og kontinuitet i læseforløb - uanset om elever skifter lærere eller vejledere forlader skolen.

Referencer

Det siger vores brugere af EyeJustRead

Normalt bruger vi 3 timer på møder omkring afrapportering fra ordblindeudredning. Nu kan vi gøre det på 1 time.

Sorø Kommune
Koordinerende læsevejleder

… læsevejledere opnår konkret viden om elevers læsestrategier.

Nationalt Videncenter for Læsning
Forsker

… EyeJustRead er en stor øjenåbner for vores elever, og virker fantastisk motiverende på dem.

Egedal Kommune
Læsevejleder
Hent brochure

Download brochure med mere viden om EyejustRead

Deltag i webinar

Deltag i webinar og hør mere om mulighederne med EyeJustRead

Prøv demo

Prøv EyeJustRead med adgang til testdata fra andre læsere

Anmod om pilot

Anmod om mulighed for at afprøve EyeJustRead med dine egne elever.

KONTAKT OS

Skriv endelig til os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil have EyeJustRead til din skole