Skip links

LÆRER

HVAD: EyeJustRead er et læseværktøj, som understøtter og fastholder arbejdet med alle elevers læseudvikling.

HVORDAN: Vi kombinerer øjendata og oplæsning med automatiske analyser, så lærere og læsevejledere kan arbejde mere effektivt med læseundervisning. EyeJustRead leverer præcis feedback så både elever, undervisere og forældre får den samme forståelse af mål og indsats.

DIG: EyeJustRead hjælper dig med at få afdækket klassens læseudvikling og sat fokus på den enkelte elevs udfordringer. Kontinuiten sikres og samarbejdet med de andre vigtige stakeholdere får et solidt fælles fundament.

Fordelene for lærere

Her er hvad lærere har fortalt at de har fået ud af at arbejde med EyeJustRead

Mulighed for klassescreening så tidlige indsatser kan iværksættes for de elever, som er i risiko for at udvikle svære læsevanskeligheder.

Del let læseudviklingen med elever og forældre for at underbygge og styrke indsatsen hjemme.

Better sparring and knowledge sharing between colleagues to coordinate efforts and work smarter

Visuel feedback til både elev og lærer så dialog om mål og indsatser kan etableres og effekten følges.

Få automatiseret de manuelle opgaver som tidtagning under læsning og udregning af fejlprocenter ved læsning.

Fasthold fokus og kontinuitet i læseforløb - uanset om elever skifter lærere eller vejledere forlader skolen.

REFERENCER

Det har brugerne af EyeJustRead fortalt

Normalt bruger vi 3 timer på møder omkring afrapportering fra ordblindeudredning. Nu kan vi gøre det på 1 time.

Sorø Kommune
Koordinerende læsevejleder

…læsevejledere opnår konkret viden om elevers læsestrategier.

Nationalt Videncenter for Læsning
Forsker

… EyeJustRead er en stor øjenåbner for vores elever, og virker fantastisk motiverende på dem.

Egedal Kommune
Læsevejleder
Hent Brochure

Download brochure med mere viden om EyejustRead

Deltag i Webinar

Deltag i webinar og hør mere om mulighederne med EyeJustRead

Prøv Demo

Prøv EyeJustRead med adgang til testdata fra andre læsere

Anmod om Pilot

Anmod om mulighed for at afprøve EyeJustRead med dine egne elever.

KONTAKT OS

Skriv endelig til os, hvis du har spørgsmål eller vil prøve EyeJustRead