Skip links

RELEASES

Alle services ved EyeJustRead fungerer

Beskrivelse af nye EyeJustRead-versioner

Når elever er tilknyttet eksempelvis et læsekompetencecenter i en periode og derefter vender hjem til egen skole, skal EyeJustRead kunne håndtere data fra de 2 institutioner adskilt.

Herunder er en liste med nye features, øvrige udførte opgaver og fejl der er rettet.

Task

Add EJR logo to exported report pdfs

Update existing student settings to be specific to the current institution

Student should be prompted for selecting institution upon login

Getting reading bundle from server should require defining institution context

Implement test of focus word marking in client (dev toggle)

Bug

When activating external users the consent and readingprofile options are not saved

The statistics on the student list should be calculated on sessions from that institution

Dette er en større opdatering til EyeJustRead!

Et helt nyt diagram giver lærere mulighed for at få et klart overblik over læseudviklingen blandt klasser, grupper og enkeltelever. Plottet ligger under “analyse” bag én af de centrale faner på forsiden af EyeJustRead.

 

Når du har klikket dig ind på analyse har du nogle indstillingsmuligheder i venstre kolonne. Her kan du blandt andet indstille perioden plottet skal dække over, hvilke elevgrupper der skal vises osv. I højre side kan du vise og skjule eksempelvis klasser i plottet.

 

Plottet er dynamisk, og viser de elever, som du ønsker at se ud fra de indstillinger du laver. Plottet har desuden to overordnede indstillinger (“Fejl/læsehastighed” og “lix/hastighed”).

 

Task

Plot: In User plot show time period range as legend with grouped intervals and gradient colors

Plot: Visual toggle for showing arrows between sequential sessions in User plot

Plot: Add filter for specific book

Plot: Click on student in plot goes to student plot with same settings

Plot: On student profile showing their individual readings as data

Plot: Hover on student shows dots for data foundation

Plot: Move detailed text of plot areas to help markdown (centered in zone) ala the scenario descriptions

Create analysis tab in ReadingGroup

Plot: Legend should only show classes which are present after filter

Plot: “Latest reading” should be default in its dropdown

Plot: Determine more (and remove black) legend colors

Plot: Legend should at most be 50% of height and include scroll bar if too long

Plot: The session filters should have weight (of how early they are evaluated) and ability to account the set they are filtered in

Plot: Settings should be reset when another user is logged in

Plot: Legend should remember toggling of classes when reloading

Plot: Years (in dropdown) should be sorted

Bug

ArgumentNullException in GuiStudent.StudentProfileLoaded

OutOfMemoryException in Stop audio recording

NullReferenceException in GuiReplay.ColorMisreadWord

ArgumentNullException in MainGame.ShowTrackerMeasure

InvalidOperationException in GuiWizBookSelector

NullReferenceException in BookLayout.GetLastPage

CryptographicException on empty files in RequestCache