Skip links

EyeJustRead hjælper elever med morfem | deling.

Den nyeste hjælpestrategi i EyeJustRead er morfemdeling. Læsevejlederen vælger, om en elev kan klikke på et enkelt ord for at få ordet forstørret, bogstavernes standardlyde læst op, ordet delt i stavelser, og nu kan ord også deles i morfemer.

Morfemdeling har to oplagte roller i læseundervisningen, nemlig at styrke afkodningen og tilegnelsen af nye ord. Den visuelle opdeling af uoverskuelige ord hjælper eleven med afkodningen ved at dele lyderings-opgaven op i meningsfulde bidder. Hvis der arbejdes med at udvide ordforrådet via læsning, kan morfemdelingen hjælpe med at træne eleven i at skelne, hvilke rodmorfemer og bøjningsmorfemer ordets betydning er stykket sammen af.

Morfemdeling i EyeJustRead fungerer på samme måde som stavelsesdeling, og det er muligt at skifte frem og tilbage mellem de to, hvis begge strategier er aktiveret for eleven af læreren. Funktionen er udviklet til at give korrekte svar for de 5000 hyppigste ord i bøgerne i EyeJustRead, og funktionen lærer løbende mere om de sjældnere, ofte sammensatte eller lånte ord.

Herover ses et eksempel på, hvordan eleven kan klikke på et ord, og derefter få delt ordet i stavelser eller morfemer. Holder eleven musen over ordet (eller dele af det), markeres konsonanter og vokaler.

Et eksempel på én af de udfordringer læsere møder, når de begynder at arbejde med morfemer, er, at en del ord på dansk er homografer. Det vil sige, at to ord staves helt ens men betyder noget forskelligt alt efter hvilke sætninger, de indgår i. Et eksempel er ordet ‘sukker’. ‘Sukker’ kan enten være et navneord eller et udsagnsord i nutid. Står ‘sukker’ som udsagnsord i en tekst, er ‘r’ et bøjningsmorfem, der indikerer nutid (et nutids-r), mens ‘r’ slet ikke er et selvstændigt morfem i navneordet. I ordet ‘hylder’ derimod skal ‘r’ tolkes enten som et nutids-r eller som et flertals-r. Denne type faldgrube er ét af de steder, hvor læsevejlederen med EyeJustRead kan tage udgangspunkt i en fælles gennemgang af elevens konkrete læsning og styrke elevens forståelse af og arbejde med strategier.