Skip links

Alle læsere har krav på at øve deres selvstændige læsning

Og alle læsere har gavn af at øve deres selvstændige læsning! – men det er indlysende, at nogle læsere er væsentligt mere udfordrede end andre, og derfor har brug for støtte og vejledning undervejs i arbejdet med læsning. Det kræver mange lærerressourcer, og er derfor

Fokuseret arbejde med læsning i Tønder Kommune

På Digeskolen i Tønder Kommune er Sally Hasen læsevejleder. EyeJustRead er ét blandt mange af de værktøjer, som Sally bruger i sit daglige arbejde. I forbindelse med at gense elevernes læsning sammen med eleverne, der synes jeg, det er utroligt vigtigt at have øje for

Egedal Kommune og data i læseundervisningen

Herunder dykkes ned i, hvordan EyeJustRead bliver anvendt på Boesagerskolen, og de transformative fordele, det medfører for eleverne. Det rigtig værdifuldt ved programmet, det er, at eleverne kan se den progression, som sker hos dem som ellers kan være svær at synliggøre. Louise Engelhard, læsevejleder

Fokusord og flydende læsning

Hvorfor er flydende læsning vigtig? Det er den fordi, flydende læsning er en forudsætning for at forstå sammenhængen i en tekst. Uden flydende læsning er der stor risiko for, at tekstens mening går tabt – delvist eller helt.  Hvis en læser skal forstå en sætning,

Konferencer og events i efteråret 2022

Efteråret 2022 bliver travlt – ikke mindst på grund af konferencer og events. Vi har samlet et overblik herunder, så det er let at få et overblik over, hvornår vi kan mødes. Klik på links ved de enkelte begivenheder for at læse mere. Læsevejlederdag ØST

Kalundborg er godt fra land med EyeJustRead

I Kalundborg Kommune har en vellykket afprøvning af EyeJustRead på Skolen på Herredsåsen ført til, at skolen nu anvender EyeJustRead som en fast del af deres arbejde med elevernes læseudvikling. Der ses flere gode fordele bag EyeJustRead. Først og fremmest ses der et bedre samarbejde

Opdatering af EyeJustRead

Version 1.9 – den største opdatering længe! Den nye version indeholder et helt nyt overblik over elevers læsninger. Overblikket kalder vi analyse, og du finder det som én af de øverste faner, når du er logget ind i EyeJustRead. I overblikket har du fleksibilitet til at

Feltarbejde i det nordlige Grønland

En skole næsten 1000 km nord for Nuuk var første stop på rejsen med EyeJustRead i Grønland. Det var skolens elever i 2. og 3. klasse, som skulle læse med systemet.  Læsning med EyeJustRead Forud for de første læsninger med EyeJustRead, blev hele elevgruppen introduceret