Skip links

Egedal Kommune og data i læseundervisningen

Herunder dykkes ned i, hvordan EyeJustRead bliver anvendt på Boesagerskolen, og de transformative fordele, det medfører for eleverne.

Det rigtig værdifuldt ved programmet, det er, at eleverne kan se den progression, som sker hos dem som ellers kan være svær at synliggøre.

Louise Engelhard, læsevejleder – Boesagerskolen, Egedal Kommune

På Boesagerskolen bliver eleverne inviteret til at deltage i en læsesession cirka en gang om ugen, hvor deres progression nøje overvåges og sammenlignes med tidligere sessioner. Denne tilgang giver lærere og læsevejledere mulighed for at give målrettet feedback baseret på de aftalte læsestrategier, og eleverne får chancen for at se og forstå deres egen udvikling, hvilket kan være vanskeligt at anerkende uden konkret visualisering.

Louise fortæller om sine erfaringer med EyeJustRead

Louise fremhæver den værdi, der ligger i, at læsesessionerne gemmes i systemet, hvilket muliggør dybdegående gennemgange ikke blot med eleverne, men også med deres forældre og lærere. Dette skaber et solidt grundlag for faglige samtaler omkring den enkelte elevs læsefærdigheder, udfordringer og potentiale.

Et elevperspektiv gives af Frans, en elev på Boesagerskolen, som har haft udfordringer med læsning, især med at fange ordendelser. EyeJustRead har givet ham indsigt i hans læsevaner og hjulpet ham med at identificere og rette sine fejl, hvilket har styrket hans læsefærdigheder betydeligt.

EyeJustReads potentiale strækker sig ud over individuelle læsefærdigheder. Det skaber en bro mellem elever, lærere og forældre, hvilket fremmer et samarbejdende miljø for læring og udvikling. Elevens engagement og selvbevidsthed omkring egen læring bliver forstærket, hvilket ikke kun hjælper dem akademisk men også personligt.

På Boesagerskolen er det klart, at EyeJustRead ikke kun er et værktøj; det er en katalysator for forandring, der fremmer læsefærdigheder og skaber en stærkere, mere inklusiv og effektiv læseundervisning. Skolens proaktive tilgang og positive resultater kan tjene som en inspirationskilde for andre uddannelsesinstitutioner, der ønsker at integrere teknologi i deres pædagogiske strategier for at understøtte og forbedre elevernes læringserfaringer.

Vil du selv prøve EyeJustRead med dine egne elever på din egen skole? Så tøv ikke med at række ud via formularen herunder! Vi kontakter dig hurtigt, og får koordineret en afprøvning på din skole.