Skip links

Når fjernundervisning er dagligdag.

I Grønland er afstandene mellem byer og bygder enorme. I landets hovedstad Nuuk bor næsten 18.000 indbyggere, så det siger sig selv, at dagligdagen her er en ganske anden end i eksempelvis Ittoqqortoormiit, hvor indbyggertallet knapt nok når 400. Rejsen fra Nuuk til Ittoqqortoomiit på Grønlands østkyst foregår med både fly og helikopter og tager lang tid. De store afstande og forskellen på undervisningsbetingelser rundt om i Grønland øger behovet for at tænke i mange forskellige baner på undervisningsområdet.

Ivalu Mathiassen fra “Institut for Læring” i Nuuk skal anvende EyeJustRead i forbindelse med sin PhD om begynderlæsning i Grønland.

Hos EyeJustRead er vi stolte over at deltage i et forskningsprojekt i Grønland, som skal undersøge læsefærdighederne blandt grønlandske børn. Ivalu Mathiassen fra Institut for Læring i Nuuk skal i løbet af en 6 årig periode følge læseundervisningen i en række grønlandske byer og bygder. Formålet med projektet er at svare på, hvilke læsedidaktiske tiltag, der er de mest hensigtsmæssige, når det grønlandske skriftsprog skal læres. Et forskningsfelt som kun i meget begrænset omfang har været undersøgt tidligere. 

Om projektets hovedfokus og samarbejdet med EyeJustRead udtaler Ivalu:

EyeJustRead kan give mig unik indsigt i grønlandske elevers læsestandspunkter, og giver mig mulighed for at følge alle elevernes læseudvikling. Programmet muliggør grundige analyser og sammenligninger af læseniveau over tid, og er derfor oplagt i forskningsprojektet – både til mine egne analyser af elevers læsefærdigheder, men også til dialog med eleverne, deres lærere og øvrige fagpersoner.

“Programmet har ikke tidligere været brugt af grønlandske elever, og jeg glæder mig derfor til at anvende EyeJustRead i praksis, ikke mindst fordi det grønlandske sprog er opbygget og struktureret på en helt anden måde sammenlignet med Indoeuropæiske sprog som dansk og engelsk. Der er en anden kompleksitet i ordenes opbygning på grønlandsk. Grønlandske ord er generelt meget længere end eksempelvis de danske. Et konkret eksempel er ordet atuarfimiippoq som betyder “er i skolen”. Ordet er opbygget af atuar- (læse = rod) -fik (stedet hvor = tilhæng, der ændrer et verbum til substantiv) -miip (er på/i = tilhæng) og -poq (han/hun/den = personendelse). Det hele sættes sammen til ét langt ord, som har en betydning svarende til en hel sætning på dansk. Derfor er der hensyn at tage i forhold til didaktiske metoder og valg i arbejdet med begynderlæsningen – og her kommer EyeJustRead til at give en indsigt, vi ikke tidligere har haft!”

Det er hensigten, at resultaterne af forskningsprojektet også skal føre til metoder, hvorpå EyeJustRead kan understøtte arbejdet med at få den bedste læseundervisning ud til alle grønlandske børn. Det kunne blandt andet være ved, at et EyeJustRead-system placeret i Ittoqqortoomiit anvendes af lokale skolebørn. Derefter kan læsevejledere/undervisere i Nuuk sparre med undervisere fra Ittoqqortoomiit omkring de bedste tiltag for hver enkelt elevs læseudvikling. EyeJustRead bliver dermed et værktøj til kompetenceudvikling af lærere, og en platform til at sikre bedst mulig læsehjælp til alle elever.