Skip links

Oplæg på konferencen Literacy2019

EyeJustReads oplæg på sommerens kombinerede nordiske og europæiske konference om Literacy (cph2019) kommer til at handle om de værktøjer, vi har i støbeskeen, og de erfaringer vi bygger dem på.

Når en læsevejleder kan ser en læsers øjenbevægelser og samtidig høre eleven læse op, bliver der også mulighed for at danne sig et detaljeret indtryk af elevens færdigheder. Hvis der opstår en undren, er det lige til at gå på jagt efter svaret på mange måder: ved at analysere optagelsen direkte, ved at få en kollegas blik på optagelsen, ved at vise optagelsen til eleven selv og få kastet lys over det spørgsmål, som ikke havde et svar før.

At sætte sig ned og undres kan dog være en luksus, der ikke altid kan sættes tid af til i en læsevejleders travle hverdag. Derfor er det oplagt at bruge automatisk analyse af optagelserne i EyeJustRead til at sortere i alle detaljerne og komme med nogle bud på, hvor i en optagelse læsevejlederen kan finde eksempler på læseadfærd, som skiller sig ud fra læserens typiske adfærd.

Selvom dataen i sig selv er “blind” for meget af den baggrundsviden om eleven, som læsevejlederen sidder med, er den et vigtigt billede af elevens standpunkt og udvikling. Ved at kombinere automatiske analyser med de originale optagelser kan EyeJustRead give vejlederen den bedste chance for at udnytte sin ekspertise – også de dage hvor der ikke er sat tid af til bare at undres.

Vores oplæg på konferencen afholdes mandag den 5. august klokken 9.30. Det er PhD Sigrid Klerke, der arbejder hos EyeJustRead som Chief Data Analyst, der står for vores oplæg. Under hele konferencen vil EyeJustRead desuden have en stand, som deltagere på konferencen naturligvis er meget velkomne til at besøge.